מתי להחליף שמן מנוע? ומדוע חשוב להחליף בזמן

 

מרווחי החלפת שמן

 מרווחי החלפת שמן מושפעים בעיקר על ידי סוג המנוע ותנאי עבודתו, סוג הדלק (תכולת הגפרית במקרה של מנוע דיזל), איכות שמן המנוע וכן מצבם וטיבם של מסנני השמן והאוויר.

יצרני הרכב  מניחים שהמנוע פעול בתנאים הקשים ביותר תוך שימוש בשמן בעל הביצועים הירודים ביותר שהותר לשימוש.

שיקולים אלו מתבטאים במרווחי החלפת השמן המומלצים בספרי הרכב  ובמדריכי השירות.

לפיכך, ספקי שמן המנוע נוטים לטעון שהשמן מסייע להארכת חיי השירות בהשוואה למוצרים המתחרים, אך אינם יכול לקבוע במדויק את מספר הקילומטרים בין החלפות שמן. ספק השמן אינו יכול לחזות מראש את מרווח ההחלפה בגלל ריבוי התנאים המשפיעים.

מובאת כאן שיטת חישוב כללית לקביעת מרווחי ניקוז השמן לפי נתוני התפעול בפועל ובהתחשב בהמלצות יצרני הרכב.

 נוהל החישוב

רוב יצרני הרכב ממליצים בדרך כלל להחליף את השמן במכוניות פרטיות בעלות מנוע בנזין מדי שנה, או כעבור 15,000-10,000 ק”מ, הקודם מבין שניהם. לגבי מנועי דיזל ומנועי בנזין בעלי מגדש טורבו, מומלץ לרוב להקדים את החלפת השמן לתקופה של 6 חודשים או כעבור 7,500 ק”מ.

מנועי דיזל יוצרים כמות רבה של פיח ומוצרי בעירה חומציים באגן גל הארכובה. מגדשי – טורבו מפעילים על שמן המנוע טמפרטורות גבוהות ויוצרים משקעים מרובים במנוע.

מגדש – טורבו מסתובב במהירות העולה על 100,000 סל”ד (בדומה למקדחה של רופאי שיניים). בעת כיבוי המנוע, עולה הטמפרטורה מיסבי  הטורבינה עקב חום החיכוך שנוצר וגזי הפליטה החמים. השמן הבא במגע עם משטחי מיסבים  חמים אלה עלול לעבור “פיצוח” וליצור משקעי פחמן נוקשים ומימן.

כל זאת עלול לגרום נזק למיסבים . במידה ותעיינו בספר הרכב הנמצא בתא כפפות, תגלו שמרווח החלפת השמן של 15,000 ק”מ מתאים לרכב המופעל בתנאים נורמליים או אידיאליים. וכאן טמונה הבעיה.

 

נהיגה הנחשבת “נורמלית”, לדעת רבים, היא בפועל “שירות מאומץ” מבחינת השמן.

להלן טבלה  המפרטת את הגורמים המשפיעים על מרווח החלפת שמן המנוע

טבלה 1.  גורמים ותנאים המקצרים את מרווח החלפת השמן

 

גורם

 

ניקוד
נהיגה למרחק קצר, בדרך כלל הבעיה מחמירה במקרה של נהיגה תכופה למרחק של פחות מ-8 ק”מ בתנאי חורף. מים ודלק נוטים להצטבר באגן גל הארכובה כאשר טמפרטורת השמן אינה מגיעה לזאת שקובע התרמוסטט. רוב הבלאי נגרם בעת ההתנעה.  3 (-)
אבק דרכים נהיגה על קרקע יוצרת אבק (בדרך עפר, או חצץ) תוך שימוש במסנן שמן זול עלולה להפוך את שמן המנוע שלך מנוזל סיכה לנוזל מלטש הגורם לחיכוך מוגבר במנוע . השמן המלוכלך גורם לבלאי מתכת מוגבר המגביר את סכנת יצירת בוצה ושיתוך על ידי חומצות.  3 (-)
מנוע משומש מנועים שעברו יותר מ-100,000 או 120,000 ק”מ יוצרים יותר גזים, דלק שלא נשרף וחומרים מאכלים אשר חודרים לשמן באגן גל הארכובה.

100,000 ~ 150,000 ק”מ: 1 (-)

150,000 ~ 250,000 ק”מ: 2 (-)

250,000 ק”מ ומעלה:        3 (-)

1 (-) עד 3 (-) בהתאם לקילומטראז’
מנוע דיזל מנועי דיזל יוצרים יותר פיח וחומרים חומציים. 3 (-)
דלק מעורב תערובות בנזין – אלכוהול נוטות לגרום להצטברות מים באגן גל הארכובה. 3 (-)
מנועים מוגדשי – טורבו טמפרטורות גבוהות מזיקות לשמן הבסיס ולתוספים שלו.  

2 (-)

תצרוכת שמן גבוהה מצד אחד גורמת תצרוכת שמן גבוהה לחידוש תכולת תוספים, אך גם לחדירה רבה של גזי בעירה לאגן גל הארכובה. 2 (-)
נהיגה במזג אוויר חם נהיגה במזג אוויר חם, כגון בתנאי מדבר עלולה לגרום לחמצון מוקדם של השמן, בעיות נדיפות ודלדול תוספים מהיר. 3 (-)
שאיפה להאריך את חיי המנוע מרווחי החלפת שמן צריך לספק מקדם בטיחות גבוה יותר למקרה של כשל מוקדם של השמן. 2 (-)
גרירה / משאות כבדים גורמים לרוב לפעולה בטמפרטורה גבוהה, שכבות שמן דקות, גזירה חזקה יותר של משפרי אינדקס צמיגות ויותר מתכת שחוקה בשמן. מתכת שחוקה בשמן עלולה לקצר באופן קטליטי את חייו, לזרז את חמצונו, וליצור בוצה, חומצות ומשקעים. 2 (-)
 

חומרי סיכה סינתטיים

חומרי סיכה סינתטיים מעולים מצטיינים ביציבות רבה בפני חמצון, יציבות בחום ויציבות בגזירה.

 

3 (+)שמן סינטטי מלא;

2 (+)שמן חצי סינטטי

מסנן שמן בעל כושר סינון משופר מונע שחיקת מתכת הגורמת כשל קטליטי. 3 (+)
נהיגה בעיקר מחוץ לעיר סל”ד מנוע ממוצע נמוך יותר ושעות תפעול מועטות יותר לנהיגה למרחק נתון, בהשוואה לנהיגה איטית עירונית. 2 (+)
מנוע חדש רמות נמוכות של גזים במנוע לאחר 8000-800 הקילומטרים הראשונים אך לפני 80,000 ק”מ (אלא אם תצרוכת השמן גבוהה). 1 (+)
ביקורת שמן תכופה ביקורת שמן פשוטה המתבצעת לעיתים קרובות יכולה לזהות בהקדם בעיות שונות בשמן המנוע. 2 (+)
שמירת הסביבה (שמן משומש) הדגשת הפחתה ביצירת פסולת שמן 1 (+) עד 2 (+)
בחירת טיב הדלק תכולת גפרית בדלק:

< 50 חלקים למיליון (חל”מ)

50 עד 500 חל”מ

500 עד 2000 חל”מ

2000 עד 5000 חל”מ

למעלה מ-5000 חל”מ

0

0.5 (-)

1.0 (-)

1.5 (-)

2.0 (-)

רכב משומש בעל ערך נמוך בעלי מכוניות בעלות ערך נמוך מחליפים לעיתים את השמן במרווחים גדולים, כדי לחסוך בהוצאות. אחרים מחליפים את השמן דווקא לעיתים קרובות, כאמצעי למשוך את המכונית עוד קצת בטרם תורד מן הכביש. 1 (-) עד 2 (+)

 

אחת הגישות לחישוב מרווח החלפת השמן ההולם את מכוניתך ותנאי הנהיגה בה היא לסכם את כל גורמי הניקוד שהופיעו בטבלאות להלן. הגורמים השליליים מפחיתים את מרווח החלפת השמן, בעוד שהחיוביים מגדילים אותו. לדוגמא, נניח שהניקוד שצברת הוא כדלקמן:

 

מנוע מוגדש – טורבו           2-

נדרשים חיי מנוע ארוכים     2-

שמן המנוע סינטטי מלא      2 +

מסנן שמן מעולה                3 +

מנוע חדש                        3 +

______________________

סה”כ                              2 += (גורם התאמה)

 

כעת כפול 3000 ק”מ בגורם ההתאמה. בדוגמא שלפנינו: 3000 x 2 = 6000 ק”מ. במידה והגורם ההתאמה חיובי, הוסף את המרחק שנתקבל ל-12,000 ק”מ (בכל מקרה תוצאה סופית מכסימלית הינה  24,000 ק”מ).

במידה וגורם ההתאמה שלילי, חסר את התוצאה מ-12,000 ק”מ (אך אל תרד מתחת לתוצאה סופית פחותה מאשר 1,600 ק”מ). בדוגמא שלפנינו: 12,000 + 6,000 = 18,000 ק”מ (מרווח החלפת שמן סופי).

כדי לקבוע מרווחי – זמן להחלפת שמן, חלק את מרווח הקילומטראז’ שנתקבל ב-800 ( אנו מניחים שממוצע הקילומטראז’ החודשי של מכונית נוסעים הוא 800 ק”מ) בדוגמא שלפנינו: 18,000/800 = 23.

תוצאה זו עולה על הערך המירבי, 12, ולפיכך יהיה מרווח הזמן הסופי בין שתי החלפות שמן 12 חודש. פירושו של דבר הוא שיש להחליף את השמן מדי 18,000 ק”מ או אחת ל-12 חודש, המוקדם בינהם.

ניתן להניח בבטחה ששמני מנוע בעלי ביצועים משופרים יצריכו החלפת שמן במרווחים ארוכים יותר, בתנאי שהשמן והמסננים וכן מערכת הזרקת הדלק (במיוחד במנועי דיזל מסחריים) מתוחזקות כהלכה.

 

סימוכין:

  1. “Tribology Data Handbook – 79 Automotive Engine Oil Life Factors” edited by E. Richard Booser, STLE
  2. “Diesel Engine Lube Analysis – CRC Handbook of Lubrication and Tribology”, Vol. II
הוסף תגובה חדשה