?נדלקה נורה אדומה, מה הסיבה

כאשר נדלקת נורת אזהרה בלוח השעונים ( מחוונים )  לרוב זהו הסימן הראשון לתקלה ברכב. ישנן סיבות שונות לכך שנורת האזהרה תדלק, החל מסדק במצנן ועד אטם ראש לקוי. יתכן וישנה בעיה חמורה הדורשת את תשומת לבך לתקלה, שכן המשך נסיעה ללא טיפול בתקלה יגרום לנזקים במנוע.

התחממות יתר של המנוע

כשמדובר בחימום יתר של המנוע, ישנם שלושה גורמים עיקריים לתקלה. לא קשה להבחין בסימנים ובנורות האזהרה הנדלקות בלוח השעונים. אחד הסימנים הראשונים של מנוע המתחמם יתר על המידה הוא שמד הטמפרטורה מתקרב או עולה על רמת הטמפרטורה הפנימית המרבית של המנוע המוצג בלוח השעונים. לרוב, אפשר להבחין גם בעשן הנפלט ממכסה המנוע!

מה יכולה להיות עם כך התקלה?

מצנן ( רדיאטור לקוי)

ישנם שני ליקויים נפוצים במערכת הקירור בכלל ובמצנן בפרט אשר יכולים לגרום לחימום יתר של מנוע הרכב. ראשית, יתכן שמנוע המאוורר לקוי או שבק חיים.  מנוע המאוורר מפזר אוויר לכיוון המצנן (הרדיאטור)  במטרה  לשלוט על טמפרטורת נוזל הקירור הזורם בתוך המצנן. מאוורר לקוי יגרום לעלייה בטמפרטורת נוזל הקירור וכתוצאה מכך המנוע יתחמם יתר על המידה. סיבה נוספת ובוודאי שכיחה הינה סדק/ים במצנן. תופעה זו תגרום לנזילה החוצה של נוזל הקירור ובכך תגרום בוודאות להתחממות יתר של המנוע.

צינורות מים

מערכת הקירור הינה מערכת סגורה, מים מובלים בתוכה באמצעות צינורות לרוב המיוצרים מגומי, יתכן וצינורות אלה חסומים סתומים כתוצאה של כניסת אבק או לכלוך או סדוקים מבלאי טבעי של הרכב, תופעה זו ה תגרום להתחממות יתר של המנוע.

תרמוסטט

תרמוסטט לקוי ישבש את בקרת טמפרטורות המנוע. לאחר שהתרמוסטט יגיע לנקודה קריטית, נורית מנוע הסימון תידלק ותתריע בפני הנהג על הבעיה. החלפת תרמוסטט לרכב היא הליך פשוט מאוד.

הוסף תגובה חדשה